Wyżywienie

Żywienie jest istotnym czynnikiem w rozwoju, zachowaniu zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej dziecka, jest więc inwestycją w rozwój naszych przedszkolaków. Nasze przedszkole posiada własną kuchnię, spełniającą wymagania sanitarne oraz bhp. Panie kucharki codziennie przyrządzają smaczne, domowe posiłki. Uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci z alergiami pokarmowymi. Zachęcamy dzieci do poznawania nowych smaków, ale nie zmuszamy do jedzenia. Stawiamy na kreatywność, również na talerzu, dlatego nasze posiłki nie są nudne.Jadłospis przedszkolny jest zgodny z obowiązującymi normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pory posiłków są stałe (w wyjątkowych sytuacjach, jak np. wycieczka dopuszczamy możliwość przesunięcia godzin).

Zobacz przykładowy jadłospis

Zajęcia dydaktyczne

 • muzykoterapia
 • bajkoterapia
 • zajęcia z dramy
 • zajęcia plastyczno techniczne
 • gimnastyka buzi i języka
 • zajęcia z savoir vivre
 • zajęcia z umiejętności społecznych ( integracja z niepełnosprawnymi)
 • każde dziecko 2 razy w roku jest poddawane przesiewowym badaniu logopedycznym oraz ocenie nabytych umiejętności w przedszkolu.

Zobacz przykładowy plan zajęć przedszkola

DYDAKTYKA

Barbara Bączyk – dyrektor – pedagog, nauczyciel wychowywania przedszkolnego

Nasza wyspecjalizowana kadra od rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, j. angielskiego, a także psycholog, fizjoterapeuta, logopeda czy pedagog specjalny, posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz są nauczycielami wychowywania przedszkolnego.

Pracujemy w oparciu o pozytywną dyscyplinę

Pozytywna Dyscyplina to rozwijana od ponad 30 lat klasyczna metoda wychowawcza, mająca swe korzenie w ideach austriackiego lekarza i psychologa Alfreda Adlera, który już w latach dwudziestych XX wieku mówił o potrzebie stworzenia ustrukturyzowanej metody wychowawczej. Realny kształt tej potrzebie nadał Rudolf Dreikus, przekształcając system psychologii indywidualnej Adlera w pragmatyczną metodę rozumienia celów nieodpowiedniego zachowania dzieci i stymulowania współpracy bez użycia kar i nagród. Swój obecny kształt metoda zawdzięcza Jane Nelsen oraz Lyn Lott, doradcom do spraw małżeństwa, rodziny i dzieci, które na fundamentach położonych przez Adlera i Dreikusa, zbudowały całościowy i przemyślany system współpracy z dzieckiem.

Warto zwrócić uwagę, że nazwa metody składa się z dwóch członów i każdy z nich jest tak samo ważny – jeden bez drugiego nie funkcjonuje. Słowo dyscyplina odnosi się do uporządkowania oraz jasno określonych i przyjętych przez wszystkich zainteresowanych zasad i reguł, natomiast przymiotnik pozytywna przypomina o tym, że podstawą jakiegokolwiek wychowania są miłość i szacunek do siebie i do innych - bez nich nie można zbudować nic dobrego i trwałego. Ciekawostką może być fakt, że współczesne, dość negatywne, znaczenie słowa dyscyplina, czyli posłuszeństwo, posłuch, subordynacja nie przystaje do oryginalnego znaczenia. Dyscyplina pochodzi od łacińskiego terminu „disciplina” oznaczającego „nauczanie” oraz „uczenie się”. Można więc powiedzieć, że Pozytywna Dyscyplina to przede wszystkim pozytywne wyznaczanie reguł i uczenie dzieci tego, co uznajemy za ważne.

Wykorzystujemy techniki metody ruchu rozwijającego W.Sherborne

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:

 • świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe
 • świadomość przestrzeni i działania w niej
 • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, mogą w nich uczestniczyć rodzice (obecność rodzica lub terapeuty jest niezbędna, jeśli dziecko jest mniej sprawne ruchowo) lub rodzeństwo, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń na zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania oraz pobudza spontaniczność i aktywność własna dziecka.

Metoda globalnego czytania i pisania – metoda krakowska

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda wykorzystywana jest przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem (zagrożonymi dysleksją). Z wielkim powodzeniem i bardzo szybko uczą się w ten sposób czytać dzieci bez problemów edukacyjnych.

Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

Podstawowe założenia

Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nigdy pojedyncze spółgłoski, bo nikt nie słyszy spółgłosek w izolacji czyli oddzielnie wymawianych (przykładowo wymawiając spółgłoskę “t”, posługujemy się sylabą “ty” lub “te”).

Poznawanie przez dziecko spółgłosek w sylabach zgodne jest z poglądami wybitnych językoznawców. Twierdzą oni, iż uświadomienie sobie, że wyrazy zbudowane są z sylab, jest dla dzieci w wieku przedszkolnym zadaniem łatwym. Umiejętność wydzielania głosek w wyrazach kształtuje się w dalszej kolejności, podczas nauki czytania i pisania.

CENNIK

Przedszkole - Zapraszamy dzieci w wieku 2.5 - 6 lat, Koszt: 950 zł/m-c

Przedszkole integracyjne - Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – w zależności od rodzaju niepełnosprawności – autyzm i zespół aspergera – Koszt: 400 zł/m-c, Indywidualne niepełnosprawności – prosimy ko kontakt

Żłobek - Zapraszamy dzieci od 1 roku do 2 lat. Koszt:: 1200 zł/m-c

PRZEDSZKOLE

Zajęcia dydaktyczne

 • muzykoterapia
 • bajkoterapia
 • zajęcia z dramy
 • zajęcia plastyczno techniczne
 • gimnastyka buzi i języka
 • zajęcia z savoir vivre
 • zajęcia z umiejętności społecznych ( integracja z dziećmi niepełnosprawnymi)

Każde dziecko 2 razy w roku poddawane jest przesiewowym badaniu logopedycznym oraz ocenie nabytych umiejętności w przedszkolu.

INTEGRACJA

Program dostosowany do potrzeb dziecka
Zespół tworzy IPET – wynikający z orzeczenia od 5 do 10h/tyg – indywidualne zajęcia terapeutyczne
Między innymi:

 • Trening umiejętności społecznych
 • Integracja sensoryczna
 • Zajęcia logopedyczne
 • Wsparcie pedagoga specjalnego
 • Fizjoterapia
 • Zajęcia z psychologiem

 

ŻŁOBEK

Stawiając na rozwój najmniejszych pociech stawiamy na:

 • samodzielność dzieci
 • nocnikowanie
 • higiena i bezpieczeństwo
 • wprowadzenie w świat przedszkola
 • gry, zabawy, zajęcia

Zerówka

Co roku prowadzimy zerówkę, w której kładziony jest nacisk na przygotowanie dzieci do pisania i czytania i radzenie sobie w szkole. Przedszkole jest z pewnością miejscem, w którym podstawową metodą nauczania jest nauka poprzez zabawę, co wcale nie oznacza, że dziecko nie uczy się niczego. Wręcz odwrotnie to właśnie dzięki zabawie dzieci chętniej i w bardziej przystępny dla siebie sposób przyswajają nowe wiadomości, a co najważniejsze robią to z wielką radością bo czasami nawet nie wiedzą ile dzięki danej mądrej zabawie nauczyły się. Kontynuowanie zerówki w warunkach przedszkolnych to niezmienianie dziecku przyjaznego otoczenia. Pociecha ma poczucie, że stoi przed nią bardzo ważny czas zerówki, ale nie zmienia swojego środowiska naturalnego, w którym dobrze się czuje, bo wspaniale zadomowiła się tu przez te kilka lat. Grupa jest zawsze razem i wszystko wspólnie robią w atmosferze wzajemnego spokoju, bo np. jedzą posiłki w swojej sali, bawią się na placu zabaw wyraźnie dla nich wydzielonym, a nawet wizyta w toalecie wydaje się bardziej komfortowa, bo też jest w tej samej sali, a sedesy i umywalki są dostosowane dla młodszych, niższych dzieci. 

Honorujemy kartę Warszawiaka